24 januari 2017

Trainingen

Monkberry verzorgt diverse trainingen. Niet alleen in het verloskundig werkveld, Monkberry werkte ook voor uiteenlopende andere organisaties zoals Medsim, Hoge School Zuyd, UMC Amsterdam, Be The Change Nederland, Bol.com en de Nationale Politie.

Trainingen die Monkberry kan verzorgen gaan over:

  • CRM-tools (briefing/debriefing, SBAR/iSBARr, 10voor10, closed loop, speak up/invite)
  • Communicatie, teamcommunicatie, bijvoorbeeld voor VSV’s, ziekenhuisteams, praktijken
  • Kracht van speak up, kracht van kwetsbaarheid, binnen de verloskunde maar ook daarbuiten
  • Perinatale audits, inhoudelijke trainingen en ook voorzitterstrainingen
  • Cursussen voor aanstaande vaders
  • Scholing over het betrekken van vaders en aanstaande vaders, voor professionals zoals verloskundigen, CJG, verpleegkundigen, etc.

Kijk op Projecten om te zien waar ik aan heb (mee-)gewerkt.

Recente activiteiten waren o.a. voor:

Medsim, diverse CRM-trainingen in verschillende ziekenhuizen op afdelingen als verloskunde, OK, anaesthesie, scopie, spoedeisende hulp

Najaar 2019 VDRS: mede ontwikkelen keuzekaart voor aanstaande ouders met betrekking tot werk/zorg verdeling

Najaar 2019: add on ontwikkeld en gegeven voor partners van zwangeren in Centering Pregnancy groepen

2017-2018:Trainingen Prenatale Counseling voor verloskundigen, gynaecologen, echoscopisten. Ontwikkelen van toe te passen casuïstiek voor deze training.

September 2018: team training voor Klinisch Verloskunde n een academisch ziekenhuis als teambuildingsdag, onderwerpen: verbinding, elkaar beter leren kennen, speak up, kwetsbaarheid

Aanpakken voor Aanstaande Vaders, sinds 2009: vadercursussen voor aanstaande vaders. Ook nascholingen over aanstaande vaders voor verloskundigen, verloskundige opleidingen en andere professionals uit de geboortezorg

Perined (voorheen PAN), 2014-2019: vele perinatale audittrainingen voor deelnemers, voorzitters, klinische opleiding verloskunde, O-opleiding verpleegkunde, verloskundigen in opleiding en voortgezette trainingen voor VSV’s

Inzet als deskundige op het gebied van aanstaande vaders bij het programma Jan Wordt Vader (vanaf 6 december 2017, 4 afleveringen)

Kraamzorg De Eilanden, juni 2017: Kracht van Speak Up voor 100 verloskundigen en kraamverzorgenden over de kracht van jezelf uit durven spreken, het nut hiervan in beroepssituaties, met praktische oefeningen

Werkgroep Klinische Verloskunde, december 2016: Kracht van Kwetsbaarheid voor 180 klinisch verloskundigen en gynaecologen over de kracht van jezelf kwetsbaar opstellen, met praktische oefeningen

Bo Kraamzorg, november 2016: interactieve lezing over Aanstaande Vaders voor ca. 100 directeuren van Kraamorganisaties

Echocentrum Fetura Deventer, november 2016: middagvoorzitter Jubileum Symposium

Overige opdrachtgevers waren o.a. de KNOV, Kraamzorg De Eilanden, verloskundige coöperatie Midden-Nederland, verloskunde opleiding Maastricht en Amsterdam, Stichting Be The Change Nederland, Bol.com, de Nationale Politie, verloskundigenkring Haarlem en JGZ Kennemerland